ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5515
หนังสือลงวันที่ 9 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก. บริษัท อินเตอร์เน็ตคอมโซลูชั่น จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  SCAN_20181128_164128167