ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/5461
หนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.โรงพยาบาลเอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ