ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนูญาตให้ใช้ตราประจำจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่ง และการจัดประกวดนางงามประจำจังหวัด มิสแกรนส์เลย 2021
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.3/704
หนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์
  สหกรณ์จังหวัดเลย