ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การแก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสุงกว่าชั้นสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่ง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5155
หนังสือลงวันที่ 2 เมษายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ กพ
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี