ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาคารหอประชุมฯ เพื่อใช้ในการประชุมฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/21531
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง เทศบาลเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ