ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (กรณีปรับปรุง)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/5000
หนังสือลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเมืองเลย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และนายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประกาศสถานศึกษาพอเพียงเพิ่มเติม