ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: บำเหน็จ นางฑาริกา บเรนทรเสนี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4660
หนังสือลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คลังเขต 4
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ