ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีใาแห่งจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทะเบียนหนังสือ ลย 5103.3.12/18410
หนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ