ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขปรับปรุงผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/18148
หนังสือลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โรงพยาบาลวังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ