ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานงบประมาณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ปจด. ต.ค. 63
ทะเบียนหนังสือ ลย 0018.4/17905
หนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมการปกครอง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ