ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การแสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นฯประเภทอำนวยการระดับสูง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/4271
หนังสือลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ