ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจดทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/17551
หนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ