ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4247
หนังสือลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ