ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงวันออกกฏิบัติงานหน่วยแพทย์พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/17212
หนังสือลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ