ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(กลุ่มงานบริหารฯ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/4234
หนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพร.ด่านซ้าย,ผอ.รพ.วังสะพุง,สสอ.เชียงคาน,ท่าลี่,ผาขาวและหนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ