ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอใช้ที่ราชพัสดุสกายวอล์ค (SKY WALK)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/16868
หนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ธนารักษ์พื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ