ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขอรับการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/16621
หนังสือลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ชลประทานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ