ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 79102/16391
หนังสือลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ