ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระดับควบ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/16349
หนังสือลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เชียงคาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ