ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สกายวอล์ค
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/16108
หนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอเชียงคาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ