ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองการซื้ออาวุธปืน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/15931
หนังสือลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางฐิติรัตน์ ฤทธิ์มนตรี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ