ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/4095
หนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่๘อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ