ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/4059
หนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เพิ่มทรัพย์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ