ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 โครงการป้องกันและปก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/15340
หนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอภูหลวง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ