ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอระงับการใช้รถจักรยานยนต์ราชการและคัดลอกสมุดคู่มือ (รพ.เอราวัณ กตร 453 เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/15036
หนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ