ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/15027
หนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รองผวจ.เลย (นายปัญญา วงศ์สีแก้ว)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ