ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/14953
หนังสือลงวันที่ 22 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นพ.สสจ.เลย
ส่งถึง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ