ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.301/14393
หนังสือลงวันที่ 14 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง -
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ