ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/14321
หนังสือลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ