ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) กค 9202 เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/14201
หนังสือลงวันที่ 10 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพ.เอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ