ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0013/14147
หนังสือลงวันที่ 9 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ