ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ท.5
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/13927
หนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจัหงวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ