ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขปรับปรุงผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/5508
หนังสือลงวันที่ 1 เมษายน 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ