ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ารับรางวัลและนำพเสนอผลงานวิชาการภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/13501
หนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพร.ด่านซ้าย ผอ.รพ.วังสะพุง ภูหลวง ปากชม สสอ.ด่านซ่้าย ภูหลวง ปากชม นาแห้ว เชียงคาน หนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ