ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยฯ ครั้งที่ 17
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/13423
หนังสือลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นภอ.เมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ