ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญการแสดง
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/13358
หนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.รร.เลยพิทยาคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ