ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผอ.รพร.ด่านซ้าย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/13232
หนังสือลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผวจ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ