ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทราบความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/12962
หนังสือลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ