ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/12960
หนังสือลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ