ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/5381
หนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ