ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/12491
หนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอหนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ