ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.4/5371
หนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ