ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่ ฌ 9465 เลย (รพ.สต.ห้วยป่าน สสอ.เอราวัณ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/12141
หนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ