ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/12129
หนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมอนามัย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ