ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งข้าราชการมาปฎิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/12114
หนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ -
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ