ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 75001/11936
หนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ อบต.นาแขม
ส่งถึง ป่าไม้จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ