ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11792
หนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โครงการชลประทานเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ