ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บจ 3673 เลย (รพ.สต.โนนสวรรค์ สสอ.เอราวัณ)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/11761
หนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ