ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสมัครเป็นสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11563
หนังสือลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ีรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ