ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/11537
หนังสือลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง โรงพยาบาลผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ